Aerotemper för vattenburna system

Aerotemper (värmefläkt) för vattenburna system lämpar sig bra för att använda i värmesystem med fliseldning. I ett sådant system kan man använda:
  • en flispanna som värmekälla,
  • en ackumulatortank för att förbättrar funktionen men det är inget krav,
  • värmeledningar för att överföra värmen mellan värmekällan och värmefläkt /-ar
  • styrutrustning för värmefläkt (termostat, varvtalsreglering) för att reglera temperaturen och hastigheten på värmefläkten.
  aerotemper  

Effektberäkning för aerotemper

För att uppnå den önskade temperaturen måste man dimensionera systemet på rätt sätt.

För att beräkna effekten på den värmefläkt /-ar som behövs man kan använda sig av en kalkylator där man anger storleken på det utrymmet du vill värma upp.

En länk till kalkylatorn finns här.

När du köper en aerotemper

De moderna varmluftsfläktarna har ofta höljet tillverkat av ett slitstarkt och ekologiskt material som kallas EPP, vilket är expanderad polypropen. Fördelen med det materialet, förutom hållbarhet, är att de väger litet så att en person kan montera en värmefläkt själv.

Värmeväxlaren är ofta gjord av koppar och aluminium - material som är lätt och har bra förmåga att överföra värme.

När du köper en värmefläkt  är det bra att komplettera den med en 2 vägsventil med ställdon. 2-vägsventilen används tillsammans med en termostat för att förhindra varmvattencirkulation i värmefläkten när önskad temperatur uppnåtts, vilket leder till minskade energikostnader.

För att ha möjlighet att rikta flödet av den uppvärmda luften man kan förse värmefläkten (aerotempern) med en vridbar hållare och flexibla slangar. De gör så att man kan justera värmefläktens riktning även efter utförd installation.

Aerotemprar - pris

Nedan finns länk till hemsida/webbutik med aerotemprar från Reventon Group.

Reventon Group är ett stabilt företag som har över 30 års erfarenhet på den globala marknaden inom området för värmefläktar. Dem utvecklar och tillverkar pålitliga och mycket konkurrenskraftiga produkter som helt uppfyller EU-normer och krav.

Besök webbutik aerotemprar.se