Flispanna

Flispanna är en värmepanna som kan eldas med olika typer av fasta bränslen som flis, spån, briketter, pellets, spannmål m.m.

Smidda flispannor (svetsade) tillverkas och svetsas på fabrik och levereras som helt färdiga enheter.

Flispanna Svetsning

En modern flispanna ger en trygg och säker uppvärmning där maximalt av bränslets energiinnehåll tas tillvara. Flispannans stående konvektionspartier säkerställer att ingen flygaska lägger sig i flispannans värmeuptagande zoner.

En flispanna har ett val tilltaget askutrymme för längre serviceintervaller och är anpassad för åretruntdrift. Varmvattenproduktionen säkerställs av en eller två varmvattenslingor tillverkade av kamrörskoppar.

Flispannor kan även förses med automatisk sotning och askurmatning vilket minskar underhållet till en mycket låg nivå.

Här kan du hitta mer tekniska detaljer om flispannor i storlek 10-1000 kW (helautomatiska och utan brännaranläggning)

Flispanna, flispannor – bilder, tekniska detaljer

Flispanna, Flispannor med nominell effekt 30 kW:

Flispanna, Flispannor med nominell effekt 60 kW:

Flispannor med nominell effekt 75 kW:

Flispannor med nominell effekt 80 kW:

Flispannor med nominell effekt 100 kW:

Flispannor med nominell effekt 120 kW:

Flispanna med nominell effekt 150 kW:

Flispanna med nominell effekt 220 kW:

Flispanna med nominell effekt 300 kW:

Flispanna med nominell effekt 400 kW:

Flispanna med nominell effekt 500 kW:

Flispanna med nominell effekt 700 kW:

Flispanna med nominell effekt 990 kW: